040 802 1901 Varaa aika

Fysiopiste Kuuskunto

Fysioterapiaa ja hierontaa Kuusamossa

Tietosuojaseloste

Laatijan tiedot:
Laadittu 20.5.2020

Rekisteritiedot:

Rekisterin nimi

Fysiopiste Kuuskunnon asiakashallintarekisteri

Rekisterin pitäjä

Fysiopiste Kuuskunto
Kelantie 1
93600 Kuusamo
puh. 040 802 1901

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ilmo Tuovila
Kelantie 1
93600 Kuusamo
puh. 040 802 1901

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin sekä fysioterapiaan liittyvien hoitokommenttien ja palautteiden kirjaamiseen, jotta kokonaisvaltainen kuntoutusprosessi on mahdollista asiakkaan antaman vapaaehtoisen suostumuksen perusteella. 
Tietoja kerätään automaattisesti nettisivujen kautta tehtyjen yhteydenottopyyntöjen pohjalta. Näitä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja asiakkaan perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjärekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakastietoja luovutetaan vain rekisteröidyn kirjallisella suostumuksella (rekisteritietolomake) asiakkaalle itselleen, lähetteen antaneelle taholle ja/tai maksajataholle. Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröityjen Fysiopiste Kuuskunnolle ilmoittamia tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne pääsy on vain rekisterin yhteyshenkilöllä Ilmo Tuovilalla. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja salasanoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistotilassa.